PROPOZICE

Název přehlídky: Dance Freud 2020
Vyhlašovatel: Město Příbor
Pořadatel soutěže: Taneční studio HMdance, Město Příbor, Taneční skupina LDance
Odpovědný vedoucí soutěže: Ing. Iveta Busková, Bc. Jan Tyllich, DiS
Kontakt:  731 130 861, 724 764 277

Termín soutěže: 10.5.2020
Uzávěrka přihlášek: 
4.5.2020

Přihlášky: Přihlašovací formulář ONLINE ZDE
Místo konání: Kulturní dům Příbor, Lidická 560, 742 58 Příbor
Účast v přehlídce: Amatérské a profesionální dětské, mládežnické a dospělé taneční soubory při DDM, SVČ a ostatních školských zařízení s rekreační tréninkovou zátěží.

Taneční soutěž je určena také formacím, které startují na postupových soutěžích v PROFI kategoriích (CDO, TSR, CDT apod.)


Soutěžní disciplíny:
1. Disko formace
     Disko Dance Show

     PROFI Disko
2. Street formace
     Street Dance Show

     PROFI Street
3. Show Art
4. Originální

V případě nízkého počtu přihlášených formací v jednotlivých disciplínách si pořadatel vyhrazuje právo tyto disciplíny sloučit.


Věkové kategorie:
Mini - soutěžící, kteří v kalendářním roce 2020 dovrší maximálně
6 let věku. Lze udělit výjimku pro max. 2 děti do 7 let věku.
(bez rozdělení soutěžních disciplín)

Děti - soutěžící, kteří v kalendářním roce 2020 dovrší maximálně
11 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící o 1 rok starší. Tito soutěžící by měli tvořit max. 50% z celkového počtu soutěžících ve formaci.

Junioři - soutěžící, kteří v kalendářním roce 2020 dovrší minimálně 11 let a maximálně 15 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící maximálně o 2 roky mladší nebo o 1 rok starší. Tito soutěžící by měli tvořit max. 50% z celkového počtu soutěžících ve formaci.

Hlavní - soutěžící, kteří v kalendářním roce 2020 dovrší minimálně 15 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící maximálně o 2 roky mladší. Tito soutěžící by měli tvořit max. 50% z celkového počtu soutěžících ve formaci.

Senioři - soutěžící, kteří v kalendářním roce 2020 dovrší minimálně 25 let věku. Do formace je možné zařadit i soutěžící maximálně o 2 roky mladší. Tito soutěžící by měli tvořit max. 50% z celkového počtu soutěžících ve formaci. (bez rozdělení soutěžních disciplín)


Předběžný časový harmonogram:
9:00 - otevření sálu
9:00 - 10:00 - prezence
9:00 - 10:00 - prostorové zkoušky dle příjezdu souborů
!!! V případě vysokého počtu přihlášených formací bude mít prostorové zkoušky pouze kategorie mini a děti!!!
10:00 - zahájení taneční soutěže
17:00 - předpokládané ukončení taneční soutěže


Hudební nosič: Hudební nahrávky se nahrají spolu s přihláškou.

Časový limit: 2 – 4 minuty
Počet tanečníků: 4 – 25 tanečníků ve formaci
Taneční plocha: 15 x 15 metrů, parketový povrch
Startovné: 80,- Kč na osobu za každé její taneční vystoupení
Úhrada nákladů: Pořadatel nehradí souborům žádné náklady
Pravidla soutěže: Každý soubor může přihlásit maximálně tři tance v jedné věkové kategorii. Pořadatel si vyhrazuje právo pozměnit nebo doplnit podmínky taneční soutěžní přehlídky dle potřeb a na místě vzniklé situace.

Ceny: První tři místa v každé věkové kategorii a disciplíně vyhrávají pohár, medaile a diplom.

Vstupné pro diváky: 50,- Kč, děti do 12 let 40,- Kč

Na přihlášky došlé po uzávěrce přihlášek, nebude brán zřetel, pokud nedojde k domluvě s pořadatelem.


Výkonnostní třídy:

​​​​​​​HOBBY - Amatérské dětské, mládežnické a dospělé taneční soubory a školy při DDM, SVČ a ostatních školských zařízení s rekreační tréninkovou zátěží. Taneční kategorie HOBBY není určena formacím, které startují na postupových soutěžích v PROFI kategoriích (CDO, TSR, CDT apod.), pokud jsou však začátečníci, mohou na těchto soutěžích startovat v HOBBY kategorii či ZÁKLADNÍ LIZE, a tím také startovat na soutěži Dance Freud.

PROFI - Profesionální dětské, mládežnické a dospělé taneční soubory a školy při DDM, SVČ a ostatních školských zařízení s vyšší tréninkovou zátěží. Taneční kategorie PROFI je určena formacím, které startují na postupových soutěžích v PROFI kategoriích (CDO, TSR, CDT apod.)


Pokud organizátor nebo porota během tanečního vystoupení zjistí, že daná skupina svým technickým a fyzickým výkonem spadá do jiné výkonnostní kategorie, než se přihlásil, má právo během soutěže skupinu přeřadit do kategorie HOBBY či PROFI.


Rekvizita je věc, kterou tanečník při tanci využívá = bere ji do ruky, tančí s ní, odkládá ji na parket (např. deštník, hůlka, židle, stůl...) nebo součást kostýmu (např. plášť, bunda, kravata, paruka...). 


Kulisa je věc, která dotváří prostor, ale brání části diváků ve výhledu na parket (např. reklama, stan, umělé stromy, stojany se závěsy...). 

Taneční skupina/soubor souhlasí se svým fotografickým, zvukovým či filmovým zachycením na taneční soutěži a souhlasí s tím, aby tyto záznamy byly sdělovány veřejnosti, zejména pro propagační účely taneční soutěže Dance Freud 2020. Vyplněné osobní údaje v přihlášce slouží pouze pro organizaci soutěže a nebudou dále nikde veřejně sdělovány.

CHARAKTERISTIKA DISCIPLÍN

DISKO FORMACE
Charakter tance: Pulzující, rytmické kontrakce a uvolnění v souladu s rytmem hudby. Pohyb paží podporuje a zdůrazňuje pohyb těla. Choreografie soutěžních vystoupení by měla vycházet z tance skupiny, ne jedinců, jejichž taneční projev na sebe nenavazuje. Taneční různorodost, originalita, využití hudební předlohy, pohybová, technická a choreografická náročnost jsou vysoce oceňovány. Stejně tak použití
synchronizovaných pohybů, stínového postavení, zrcadlových pozic a propojení těchto prvků včetně choreografického členění a práce s prostorem. Tanečníci mohou tančit i sólově v omezené míře.


DISKO SHOW FORMACE
Charakter tance: Soutěžící mohou předvést jakékoliv diskotékové taneční techniky, které jsou blíže specifikovány v disciplíně Disco dance. Tanečníci mohou pro zvýšení atraktivity použít ve svém vystoupení prvky jiných, než disco disciplín, které nesmí dominovat. Všechna show představení by měla být postavena na myšlence, tématu nebo příběhu, což by mělo být vyjádřeno takovým tanečním pohybem, který pomůže
tuto myšlenku nebo příběh pochopit. Každé show představení je hodnoceno kromě techniky, choreografie a image také Show hodnotou, která vypovídá o tom, jak je taneční číslo divácky zajímavé, zábavné, jak pobavilo publikum, jak velká je to podívaná. Show hodnota dále zahrnuje originalitu a úroveň spojení myšlenky, hudby, tance, choreografie, kostýmu a použitých rekvizit v tanečním čísle.


STREET DANCE
Charakter tance: Soutěžící mohou předvést libovolný taneční styl spadající pod celosvětovou urban scénu. Choreografie soutěžních vystoupení by měla vycházet z tance formace, ne jedinců, jejichž taneční projev na sebe nenavazuje. Taneční různorodost, originalita, využití hudební předlohy, pohybová, technická a choreografická náročnost jsou vysoce oceňovány. Street dance klade důraz na aspekty vycházející z hip hopové kultury, kvalita a obsah zpracování choreografie na danou hudební předlohu, technika, choreografie, spíše taneční soutěž umělecká. Nekladou se žádné mantinely tvorbě choreografa, idea či emoce choreografie můžou výrazně přispět. Nejedná se však o Street show (v této disciplíně porotci nehodnotí Show hodnotou).

STREET SHOW FORMACE
Charakter tance: Soutěžící mohou předvést jakékoliv streetové taneční techniky.Tanečníci mohou pro zvýšení atraktivity použít ve svém vystoupení prvky jiných, než street disciplín, tyto prvky však nesmí dominovat. Všechna show představení by měla být postavena na myšlence, tématu nebo příběhu, což by mělo být vyjádřeno takovým tanečním pohybem, který pomůže tuto myšlenku nebo příběh pochopit. Každé show představení je hodnoceno kromě techniky, choreografie a image také Show hodnotou, která vypovídá o tom, jak je taneční číslo divácky zajímavé, zábavné, jak pobavilo publikum, jak velká je to podívaná. Show hodnota dále zahrnuje originalitu a úroveň spojení myšlenky, hudby,
tance, choreografie, kostýmu a použitých rekvizit v tanečním čísle.


SHOW ART
Charakter tance: Všechny volné kompoziční choreografie, které využívají techniky baletu, jazzu, moderního tance a vyjadřují určitý děj nebo náladu. Není povoleno využívat diskotékových a streetových technik. Práce s prostorem tanečního parketu, hudebně využité pohybové zpracování, celkový výraz choreografie a její taneční předvedení jsou posuzovány jako celek. V dětské věkové kategorii nedoporučujeme využití temných a negativních témat (jako např. upíři, záhrobí, blázinec apod.) nebo témat s erotickou tématikou.


ORIGINÁLNÍ
Choreografie využívající ke svému vyjádření jiné taneční techniky, než které jsou výše uvedené (např.country, latino dance, lidové tance, orientální tance, mažoretky, aerobic, zumba aj.). Práce s prostorem tanečního parketu, hudebně využité pohybové zpracování, celkový výraz choreografie a její taneční předvedení jsou posuzovány jako celek.